Uitvaartspecialist DELA lanceert een digitale kluis voor paswoorden van sociale media profielen en persoonlijke documenten op www.safeinheaven.be

Donderdag 27 september 2012 — De opmars en populariteit van sociale media hebben het rouwproces veranderd en een nieuwe dimensie gegeven. Tegelijk worden nabestaanden geconfronteerd met een nieuw reëel probleem: wat gebeurt er met de online identiteit en verschillende sociale media profielen van een overledene, die de paswoorden mee in het graf heeft genomen?
Uitvaartspecialist DELA lanceert vandaag een gratis oplossing voor dit vaak pijnlijk probleem bij het verwerken van iemands dood: www.safeinheaven.be is een online kluis waar iemand paswoorden voor sociale media en voor andere online accounts en persoonlijke documenten kan opslaan, die enkel een vertrouwenspersoon na overlijden kan openen. Daarnaast biedt de online kluis ruimte voor persoonlijke wensen voor iemands uitvaart, documenten zoals een kopie van een testament of verzekeringspolissen, of een persoonlijke boodschap voor nabestaanden. Met ook het nieuwe gratis platform voor digitaal condoleren www.ingedachten.be biedt uitvaartspecialist DELA twee concrete, digitale oplossingen voor het rouwproces.

 

Marysia Kluppels, woordvoerder van DELA, legt uit: Als uitvaartspecialist stelden we in ons contact met nabestaanden vast dat sociale media het rouwproces een nieuwe dimensie hebben gegeven, maar ook dat de bestaande profielen van overledenen op sociale en andere online media een praktisch en emotioneel probleem vormen. Als antwoord op hoe hiermee om te gaan, biedt DELA nu gratis een digitale kluis aan voor paswoorden, persoonlijke documenten en boodschappen, op www.safeinheaven.be. Er is grondig nagedacht over de precieze werking van de kluis: het resultaat is een betrouwbare, veilige en makkelijke oplossing voor wie het nabestaanden op praktisch vlak makkelijker wil maken na diens overlijden.”

Safeinheaven.be: een kluis met sociale media, praktische en emotionele informatie

Wie zich registreert op www.safeinheaven.be verzamelt daar de nodige informatie die het nabestaanden makkelijker moet maken om bepaalde praktische zaken te regelen en om de wensen van de overledene te kennen. Zonder het geladen onderwerp van overlijden persoonlijk te moeten aansnijden, verzekert de digitale kluis dat nabestaanden praktische en emotionele informatie krijgen na iemands overlijden.

De digitale kluis kan meerdere elementen bevatten: paswoorden van online profielen om nabestaanden te helpen gecontroleerd om te gaan met de online identiteit van de overledene; documenten zoals verzekeringspolissen en een kopie van het testament, om het nabestaanden makkelijker te maken op praktisch vlak; persoonlijke wensen voor de eigen uitvaart; en een persoonlijke boodschap, als video, tekst en/of in een andere vorm, voor de nabestaanden.

Elke stap op www.safeinheaven.be is optioneel, en kan men afzonderlijk en gespreid in de tijd invullen, opdat elke stap goed overwogen wordt. Iemand kan ervoor kiezen om bijvoorbeeld wel de informatie betreffende sociale media mee te geven, maar geen wilsbeschikking.

Wie zich inschrijft, vervolledigt eerst de informatie die men wil opslagen in de kluis en duidt nadien een vertrouwenspersoon aan: deze persoon krijgt geen toegang tot de gegevens zolang de persoon in kwestie in leven is, maar stelt zich akkoord met het openen van de kluis bij diens overlijden. Bij overlijden kan die persoon de digitale kluis openen, mits het voorleggen van de nodige documenten.

Een veilige oplossing om nabestaanden te verlichten

Alle gegevens worden geëncrypteerd opgeslagen. De digitale kluis is onderworpen aan grondige veiligheidstests om een zo goed mogelijke beveiliging van de gegevens te garanderen. Iedereen kan zich registreren op  www.safeinheaven.be, gebruik is volledig gratis.

“Het is belangrijk zich bewust te zijn van wat we online delen. We hopen dat met deze lancering mensen ook even nadenken over wat zij willen dat later gebeurt met hun online identiteit, om hun nabestaanden enigszins gerust te stellen tijdens een moeilijke periode. Tegelijk is het een erg praktische oplossing voor wie bepaalde wensen of informatie wil meegeven aan nabestaanden zonder het zware onderwerp te bespreken”, aldus Marysia Kluppels.

Digitaal steun betuigen en herinneringen ophalen op www.ingedachten.be

Naast de digitale kluis heeft DELA sinds kort een nieuw gratis platform voor digitaal condoleren voor het publiek opengesteld: www.ingedachten.be. Op deze website kan een pagina gestart worden bij iemands overlijden, waar steun betuigd kan worden, foto’s en filmpjes gedeeld kunnen worden, zowel publiek als privé. Naast persoonlijke herinneringspagina’s is er ook een algemeen rouwforum waar mensen ervaringen kunnen uitwisselen en rouwthema’s bespreken.

DELA lance safeinheaven.be: votre coffre-fort virtuel!

Goedele Soetemans PeculiaR