Politie ontwikkelt rouwdoosje voor kinderen: overhandiging eerste exemplaar aan Prinses Mathilde

Dinsdag 16 april 2013 — Op initiatief van politiezone AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel) werd voor Belgische politiezones een rouwdoosje ontwikkeld voor kinderen geconfronteerd met een traumatisch overlijden. Dit doosje, genaamd De Eerste Troost, werd vandaag voorgesteld tijdens een symposium en overhandigd aan Prinses Mathilde. Het doosje is te verkrijgen voor alle politiezones en andere hulpverleningsdiensten op de website www.cegopublishers.be/deeerstetroost

Luc De Geyndt, verantwoordelijke voor de dienst slachtofferbejegening van de politiezone AMOW, ondervond bij tussenkomsten bij een plots traumatisch overlijden dat begeleiding sterk aangewezen is. Kim De Nil, destijds als laatstejaarsstudente Sociaal Werk aan de Erasmushogeschool Brussel stagiaire bij politiezone AMOW, ging aan de slag met het project. Het resultaat is een doosje dat gezinnen en kinderen helpt bij rouwverwerking.

Prinses Mathilde nam als eerste het doosje in ontvangst, tijdens een symposium in de Erasmushogeschool Brussel waar ‘De Eerste Troost’ officieel werd voorgesteld. Ze sprak er met zowel slachtofferbejegenaars van de federale politie als met kinderen en gezinnen die geconfronteerd werden met een traumatisch overlijden.

‘De Eerste Troost’ is een belangrijke informatiebron en een praktisch hulpmiddel. Ouders leren over het rouwproces van hun kinderen en krijgen informatie over hoe te communiceren over het traumatische overlijden. Tegelijk bevat het doosje praktische materialen voor de kinderen: een herinneringsboekje en een fotoboekje, attributen om een gedenkhoekje in te richten, een emotiemeter, popjes, armbandjes en een speelgoedtelefoontje.

‘De Eerste Troost’ werd ontwikkeld voor politiediensten en andere hulpverleningsdiensten, omdat zij vaak als één van de eersten aanwezig zijn bij een traumatisch overlijden, zoals een verkeersongeval, een verdacht overlijden, zelfdoding,… Het doosje is te verkrijgen via http://www.cegopublishers.be/deeerstetroost.

‘De Eerste Troost’ kwam tot stand met de hulp van verschillende partners:

Marysia Kluppels, woordvoerder van DELA: “Onze consulenten nabestaandenzorg en onze begrafenisondernemers  ondervinden dagelijks hoe  moeilijk ouders het hebben om kinderen na verlies van een dierbare op te vangen. Uitvaartspecialist DELA realiseerde voor ‘De Eerste Troost’ het Herinneringsboekje: een DOE-boekje waar kinderen door te lezen, kleuren, schrijven en plakken begeleid worden in hun rouwverwerking. Omdat DELA mensen rondom een overlijden zoveel als mogelijk met raad en daad wil bijstaan besloten we het project ook financieel te steunen.”

Peter Van Achteren, Managing Director van CEGO Publishers: “Het opzet van dit rouwdoosje past perfect binnen de expertise van het Centrum ErvaringsGericht Onderwijs. CEGO nam de uitgave op zich en verspreidt het doosje nu naar de diensten slachtofferbejegening die in elke politiezone in België aanwezig is. ook andere hulpverleningsdiensten kunnen ‘De Eerste Troost’ verkrijgen.”

Luc Celis, opleidingshoofd bachelor Sociaal Werk aan de Erasmushogeschool: “Dat een studente van onze school dit project kon verwezenlijken dankzij de intensieve beroepsstage maakt ons uiteraard trots. Onze opleiding Sociaal Werk probeert studenten een kritische blik te geven door ze verder te laten kijken dan de dagelijkse opdracht. We leren hen veranderingsgericht, duurzaam en empowerend te werken. Tijdens zo’n intensief stagetraject dat al start in het eerste jaar, krijgen ze  dus volop oefenkansen en dat heeft voor Kim geleid tot deze prachtige doos.”