Onderzoek studiemotivatie bij scholieren: 8 op 10 Vlaamse ouders geven beloning na het behalen van goed schoolrapport

Dinsdag 14 mei 2013 — Verrassing die ouders geven nadien is vaak niet wat het hoogst op verlanglijstje van kinderen staat
 
Met de eindexamens in zicht liet WeZoozAcademy.be, aanbieder van online lesvideo’s, onderzoeken hoe Vlaamse ouders hun kinderen motiveren om te studeren en hoe ouders en scholieren (12 tot 18 jaar) staan tegenover het belonen van goede resultaten. Voornaamste conclusie is dat Vlaamse ouders niet zozeer op voorhand beloningen beloven en dat Vlaamse kinderen zich daar niet per se extra door laten motiveren. Verrassingen nadien worden wel gegeven en geapprecieerd. Daar gaat de voorkeur van ouders naar een leuke activiteit samen boven specifieke materiële beloningen, terwijl de kinderen wel vaak concrete materiële beloningen willen.
Het onderzoek is uitgevoerd door iVox[1] in opdracht van online leerplatform voor scholieren en leerkrachten WeZoozAcademy.be. Met online lesvideo’s opgesteld samen met leerkrachten en aansluitend bij de leefwereld van scholieren, is WeZoozAcademy.be een nuttig hulpmiddel om jongeren te motiveren om te studeren. Naast online videolessen wiskunde breidt WeZoozAcademy.be in aanloop naar de eindejaarsexamens haar aanbod uit met de vakken fysica, Engels, Frans en economie.[1] Onderzoek van iVox bij 500 Vlaamse ouders met minstens 1 kind in het secundair onderwijs en bij 500 Vlaamse kinderen tussen 12 en 18 jaar, april 2013.

Vlaamse ouders: tevredenheid met goed rapport vertaalt zich in beloning nadien

Uit het onderzoek blijkt dat 8 op 10 Vlaamse ouders (82%) hun kind effectief een beloning geven of gegeven hebben na het halen van goede resultaten.  Die beloning wordt niet per se op voorhand beloofd in ruil voor goede resultaten: een meerderheid van Vlaamse ouders (64%) verkiest een verrassing na het behalen van goede resultaten boven een belofte vooraf als motivatie.

1 op 2 ouders belooft nooit vooraf een beloning voor een goed resultaat op school. Nochtans is 44% van de Vlaamse ouders overtuigd dat het beloven van een beloning voor de examens beginnen motiverend werkt.

 

12- tot 16-jarigen kan je motiveren met beloftes, maar meerderheid verkiest verrassingen

Ouders verrassen kinderen het liefst na het behalen van een goed resultaat, en dat blijkt ook wat meer dan de helft verkiest (55%).  Slechts 40% van de scholieren secundair onderwijs zegt dat ze zich laten motiveren door een vooraf beloofde beloning. Vooral bij de jongste kinderen, waar dat percentage in de buurt van de helft komt: 45% van de eerstegraadsscholieren van 12 tot 14 jaar, en 44% van de tweedegraadsscholieren van 14 tot 16 jaar zegt dat een beloning motiverend werkt. 24% van de scholieren gaat effectief hun gedrag aanpassen en harder studeren naarmate de beloofde beloning groter is.

 

Ouders die zelf te weinig beloond werden laten dit niet hun gedrag beïnvloeden

Opvallend: 1 op 3 ouders met als hoogst behaalde diploma lager of hoger middelbaar onderwijs, vinden dat ze zelf te weinig beloond werden voor een goed rapport door hun ouders. Maar, die mening betekent niet dat zij zelf hun kinderen meer of minder gaan belonen.

 

Jongens willen andere beloning dan meisjes, en ouders geven andere dan wat het kind het liefste wil

Jongens en meisjes willen vaak ook een andere beloning. Zo tonen de cijfers aan dat een auto of een bromfiets erg gegeerd is bij jongens (14%), en dat 1 op 4 meisjes (26%) kiest voor een geldsom of meer zakgeld.

Ook tussen wat ouders geven en wat kinderen willen zitten er verschillen: wat de kinderen willen is niet altijd wat ze krijgen.

 Vaakst gegeven beloningen door ouders

 Beloningen waarvoor kinderen harder zouden studeren

 Een leuke activiteit - 26%

 Geld of meer zakgeld – 24%

 Een eenmalig geldbedrag – 21%

 Elektronica, zoals PlayStation of GSM – 23%

 Kledij of budget om voor kledij te shoppen – 14%

 Een activiteit, zoals uitgaan of een festival – 16%

 Iets uitzonderlijks dat normaal niet mag, zoals langer opblijven – 11%

 

 Elektronica, zoals PlayStation of een GSM – 9%

 

 

Wat elektronica betreft zien we het genderverschil ook bij ouders: 1 op 10 van de vaders geeft vaak elektronica als beloning, bij de moeders is dat slechts 1 op 20.

 

Betere resultaten halen voor die beloning nadien: WeZoozAcademy.be helpt scholieren én leerkrachten

Met een ruim aanbod online lesvideo’s die de nodige fun bevatten om bij de leefwereld van jongeren aan te sluiten, probeert WeZoozAcademy.be Vlaamse scholieren te motiveren bij het studeren.  Een concept dat aanslaat bij ouders en leerkrachten, en bij scholieren, die met WeZoozAcademy.be op een andere manier en op eigen tempo studeren.

“WeZoozAcademy.be onderhoudt nauwe banden met het onderwijs en mikt op het vervolledigen van de leerervaring. De online video’s zijn een hulpmiddel om makkelijker te leren voor alle leerlingen: voor zij die wat meer uitleg kunnen gebruiken maar even goed voor wie geprikkeld is en meer wil weten”, vertelt Vincent Vandeputte, CEO van WeZoozAcademy.be.

“Tegelijk ondersteunt WeZoozAcademy.be leerkrachten: sommige scholen gebruiken WeZoozAcademy.be actief in hun lessen, al dan niet binnen het vernieuwende concept van ‘Flipping the classroom’. Daar wisselen klassikale les en huiswerk om: scholieren volgen thuis zelf les en in de klas ligt de focus op oefeningen, discussie en het stellen van gerichte vragen”

WeZoozAcademy.be ging van start in september 2012 met alle leerstof van het vak wiskunde. Na feedback uit het onderwijs betreffende struikelvakken, worden de vakken fysica, Frans, Engels en economie toegevoegd aan het aanbod. De lessen zijn ontwikkeld in samenwerking met vakleerkrachten uit het secundair onderwijs en afgestemd op de officiële eindtermen.

WeZooz Academy - Animatievideo

Cédric Koslowski WeZoozAcademy.be
Goedele Soetemans PeculiaR
Ilse Lambrechts PeculiaR
Vincent Vandeputte WeZooz