Digitaal leerplatform WeZooZAcademy.be helpt 40.000 Vlaamse studenten tijdens de eindexamens

Donderdag 6 juni 2013 — Voor ongeveer 1.000.000 studenten in het middelbaar onderwijs, 90.000 leerkrachten in ruim 1.500 scholen starten de eindexamens volgende week. Om leerstof te herhalen of als nieuwe manier van leren, vinden jongeren steeds meer de weg naar digitale leerplatforms tijdens de examenperiodes. WeZoozAcademy.be is met 40.000 actieve gebruikers en meer dan 800 online lesvideo’s een steun voor de leerlingen van het secundair onderwijs. Met de eindexamens in zicht liet WeZoozAcademy.be onderzoeken hoe Vlaamse ouders hun kinderen motiveren om te studeren en hoe ouders en scholieren (12 tot 18 jaar) staan tegenover het belonen van goede resultaten. Voornaamste conclusie is dat Vlaamse ouders niet zozeer op voorhand beloningen beloven en dat Vlaamse kinderen zich daar niet per se extra door laten motiveren. Verrassingen nadien worden wel gegeven en geapprecieerd. Daar gaat de voorkeur van ouders naar een leuke activiteit samen boven specifieke materiële beloningen, terwijl de kinderen wel vaak concrete materiële beloningen willen. Naast online videolessen wiskunde biedt WeZoozAcademy.be  de vakken fysica, Engels, Frans en economie aan.

Online leerplatforms: oplossing voor jongeren tijdens de eindexamens

WeZoozAcademy.be hanteert een – voor ons land – uniek businessmodel, met betalende toegang tot de lesvideo's. De prijzen zijn bewust democratisch gehouden en vanaf 10 euro kan men er al terecht. Voor ouders wordt hier dan ook een interessant alternatief aangeboden met video's van superieure kwaliteit om het studeren tijdens de examens te ondersteunen. Voor kinderen is het een andere, zeer leuke en interactieve manier om te “leren” leren. “Online en digitaal zijn sterk ingeburgerd in Vlaanderen en bieden een democratische oplossing voor ouders en jongeren die extra hulp zoeken of andere manieren willen om de leerstof te herhalen. De lesvideo’s zijn gelukkig van zo’n kwaliteit dat je als ouder maar al te graag investeert in een beter schoolrapport voor zoon of dochter,” zegt Vincent Vandeputte, CEO van You View Tv, de Vlaamse KMO achter WeZoozAcademy.be.

Werkt belonen motiverend voor Vlaamse jongeren?

Met de eindexamens in zicht liet WeZoozAcademy.be onderzoeken hoe Vlaamse ouders hun kinderen motiveren om te studeren en hoe ouders en scholieren (12 tot 18 jaar) staan tegenover het belonen van goede resultaten. Voornaamste conclusie is dat Vlaamse ouders niet zozeer op voorhand beloningen beloven en dat Vlaamse kinderen zich daar niet per se extra door laten motiveren. Verrassingen nadien worden wel gegeven en geapprecieerd. Daar gaat de voorkeur van de ouders naar een leuke activiteit samen boven specifieke materiële beloningen, terwijl de kinderen wel vaak materiële beloningen willen. Enkele bevindingen:

·       8 op 10 Vlaamse ouders belonen kinderen voor goed rapport

82% van de ouders geeft hun kind effectief een beloning na het halen van goede resultaten. Deze beloning wordt niet per se op voorhand beloofd in ruil voor goede resultaten: een meerderheid van Vlaamse ouders (64%) verkiest een verrassing na het behalen van goede resultaten boven een belofte vooraf als motivatie.  

·       Verrassing na de examens werkt het beste zowel voor ouders als kinderen 

1 op 2 ouders belooft nooit vooraf een beloning voor een goed resultaat op school. Nochtans is 44% van de Vlaamse ouders overtuigd dat het beloven van een beloning voor de examens beginnen motiverend werkt. Ouders verrassen kinderen het liefst na het behalen van een goed resultaat, en dat blijkt ook wat meer dan de helft verkiest (55%). 44% van de tweedegraadsscholieren van 14 tot 16 jaar zegt dat een beloning motiverend werkt. 24% van de scholieren gaat effectief hun gedrag aanpassen en harder studeren naarmate de beloofde beloning groter is.

·       Jongens willen andere beloning dan meisjes

Jongens en meisjes willen vaak ook een andere beloning. Zo tonen de cijfers aan dat een fiets of een bromfiets erg gegeerd is bij jongens (14%), en dat 1 op 4 meisjes (26%) kiest voor een geldsom of meer zakgeld.

Voor het volledige onderzoek, klik hier

 

Betere resultaten halen voor die beloning nadien: WeZoozAcademy.be helpt scholieren én leerkrachten

Met een ruim aanbod online lesvideo’s die de nodige fun bevatten om bij de leefwereld van jongeren aan te sluiten, probeert WeZoozAcademy.be Vlaamse scholieren te motiveren bij het studeren. Een concept dat aanslaat bij ouders en leerkrachten, en bij scholieren, die met WeZoozAcademy.be op een andere manier en op eigen tempo studeren. WeZoozAcademy.be onderhoudt nauwe banden met het onderwijs en mikt op het vervolledigen van de leerervaring. Naast wiskunde, biedt WeZoozAcademy.be ook struikelvakken zoals fysica, Frans, Engels en economie aan. De lessen zijn ontwikkeld in samenwerking met vakleerkrachten uit het secundair onderwijs en afgestemd op de officiële eindtermen.

Ontdek het aanbod en de filmpjes op www.WeZoozAcademy.be.

Gratis testvideo fysica van WeZooz Academy!

WeZooz Academy - Animatievideo

Cédric Koslowski WeZoozAcademy.be
Ilse Lambrechts PeculiaR
Vincent Vandeputte WeZoozAcademy.be